Jak wybrać odpowiednią lokatę? Przegląd produktów

Oszczędności są gwarancją bezpieczeństwa i poczucia stabilizacji dla zdecydowanej większości osób. Nie ulega wątpliwości, że posiadanie zgromadzonego kapitału bywa pomocne w wielu sytuacjach życiowych. Sprawdza się nie tylko w obliczu nieprzewidzianych wydatków, ale jest też sposobem na realizację planów i marzeń i zapewnienie sobie i swoim bliskim spokojnej przyszłości. Żeby móc się cieszyć wszystkimi zaletami posiadania zgromadzonych środków, najpierw trzeba zacząć oszczędzać. Kluczowe znaczenie dla procesu oszczędzania – rzecz jasna – ma systematyczność i konsekwencja podejmowanych działań. Ale nie tylko. Duże znaczenie odgrywa bowiem również sposób oszczędzania. Jednym z bezpieczniejszych są lokaty bankowe. Co warto o nich wiedzieć i jak wybrać najlepszą lokatę?

Czym są lokaty bankowe?

Aby poznać, a następnie móc wykorzystać wszystkie zalety wynikające z posiadania lokaty bankowej, najpierw trzeba wiedzieć, czym ona jest. Otóż lokata jest rodzajem produktu bankowego. Jego istota polega na zawarciu umowy przez klienta z bankiem na określonych warunkach, co pozwala gromadzić kapitał i powiększać go o stosowne odsetki. W praktyce oznacza to, że klient podpisuje z bankiem umowę, dzięki której bank w zamian za korzystanie ze zgromadzonego przez niego kapitału wypłaca mu odsetki uzależnione od wysokości oprocentowania danej lokaty. Oczywiście umowa ta zawierana jest na określony czas, po którego upływie klient odzyskuje dostęp do swoich środków, ciesząc się wypracowanym zyskiem. Lokaty bankowe, zwłaszcza lokaty online cieszą się dużą popularnością, gdyż są jednym z najbardziej bezpiecznych sposobów gromadzenia oszczędności, a przy tym ich założenie nie stwarza większych trudności. Są idealną propozycją dla tych, którym bardziej niż na ogromnym zysku zależy na ograniczeniu ryzyka.

Rodzaje lokat bankowych

Lokaty bankowe cieszą się dość dużym zainteresowaniem wśród klientów, dlatego też zdecydowana większość banków ma w swojej ofercie różne rodzaje tych produktów finansowych. Wśród najpopularniejszych wymienia się standardowe lokaty terminowe, lokaty rentierskie, lokaty strukturyzowane, lokaty walutowe i progresywne.

  • Lokata terminowa

Standardowa lokata terminowa jest najbardziej rozpowszechniona. Już sama nazwa określa jej charakter. Umowa lokaty zawierana jest na określony czas, po którego upływie klient odzyskuje swój kapitał wraz ze stosownymi odsetkami. Ich wysokość uzależniona jest od proponowanej wysokości oprocentowania. To zaś w przypadku standardowych lokat terminowych jest stałe. Przedterminowe zerwanie lokaty i wypłata środków zazwyczaj powoduje utratę owych odsetek.

  • Lokata rentierska

Kolejnym rodzajem lokat bankowych są lokaty rentierskie, czyli długoterminowe. W ich przypadku umowa pomiędzy klientem a bankiem zawierana jest na okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zazwyczaj 2 – 3 lata). To, co odróżnia je od standardowych lokat terminowych, to sposób wypłacania odsetek. W ich przypadku odsetki nie są wypłacane dopiero wraz z wygaśnięciem umowy, ale przez cały okres jej trwania, w określonych terminach, np. co miesiąc. Dodatkową zaletą lokat rentierskich jest zazwyczaj wyższe oprocentowanie niż w przypadku pozostałych rodzajów lokat. Minusem zaś dość wysoki próg kapitału, którym trzeba dysponować, aby móc założyć lokatę.

  • Lokata strukturyzowana

Lokata strukturyzowana to kolejny rodzaj lokaty bankowej. Jej założenia umożliwiają przechowywanie kapitału oraz wypracowywanie zysku. Dlatego też część umieszczonego na niej kapitału jest lokowana np. w obligacje, czyli stosunkowo bezpieczne instrumenty finansowe, reszta zaś w te, które pozwalają wypracować duży zysk przy zwiększonym ryzyku, jak np. akcje. Ten rodzaj lokaty również zaliczany jest do lokat długoterminowych.

  • Lokata walutowa

Lokaty walutowe zgodnie ze swoją nazwą zawierane są w obcej walucie. Wpływ na wysokość odsetek od kapitału w tym wypadku poza oprocentowaniem uzależniona jest również od różnic w kursie walut.

  • Lokata progresywna

Ostatnim analizowanym rodzajem lokat bankowych są lokaty progresywne, najczęściej długoterminowe. Ich charakterystyczną cechą pozostaje fakt, iż klient ma wpływ na wysokość proponowanego oprocentowania. Im wyższy kapitał i dłuższy termin trwania umowy, tym większe szanse na duży zysk. Oprocentowanie lokaty progresywnej wzrasta bowiem z każdym kolejnym miesiącem jej trwania. Ponadto w przypadku jej przedterminowego zerwania klient nie traci wypracowanych odsetek.

  • Lokata przez internet

Na szczególną uwagę zasługuje też lokata przez Internet, która łączy w sobie warunki tradycyjnej lokaty proponowanej przez bank z zaletami produktów dostępnych online. To bardzo wygodna opcja, która pozwala zaoszczędzić czas i energię. Zdecydowaną większość formalności potrzebnych do jej zawarcia można bowiem dopełnić z zacisza własnego domu.

Rodzaj oprocentowania lokat

Zysk z lokaty zawsze uzależniony jest od wysokości oprocentowania, któremu podlega umieszczony na niej kapitał. W przypadku większości lokat jest on już „odgórnie” narzucony, czyli określony w warunkach oferty. Pytanie tylko, którą lokatę wybrać – ze stałym czy zmiennym oprocentowaniem? Otóż klient, decydując się na zawarcie lokaty ze stałym oprocentowaniem, już w chwili podpisywania umowy wie, ile uda mu się zarobić. Wystarczy bowiem wyliczyć wysokość odsetek adekwatną do ulokowanej kwoty oraz proponowanej wysokości oprocentowania. Nie zmienia się bowiem ona przez cały okres obowiązywania umowy.

Zupełnie inaczej wygląda obliczanie zysku z lokaty ze zmiennym oprocentowaniem. Tutaj na klienta wraz z wygaśnięciem lokaty czeka niespodzianka w postaci wypracowanego zysku. Ten zaś w zależności od wysokości stóp procentowych może okazać się bardzo miłym zaskoczeniem lub wręcz odwrotnie. Czy warto więc ryzykować? Oczywiście, ponieważ decydując się na lokatę ze zmiennym oprocentowaniem, zazwyczaj można na niej więcej zarobić, gdyż jej warunki są korzystniejsze. Ostateczną decyzję odnoszącą się do różnego rodzaju oprocentowania warto jednak dobrze przemyśleć i zweryfikować z własnymi oczekiwaniami w kwestii pożądanego zysku i zakresu ponoszonego ryzyka (1).

W poszukiwaniu najlepszej oferty lokaty nie warto się spieszyć. Ze względu na ich mnogość, wybór właściwej może okazać się trudny. Najważniejsze, by dokładnie przeanalizować proponowane warunki i porównać ze sobą kilka kolejnych ofert różnych banków. Wszelkie wątpliwości lub niejasne zapisy należy wyjaśnić przed podpisaniem umowy, korzystając z pomocy doradcy klienta wybranej placówki.

Źródło:

  1. Rogoz A., „Co to jest lokata bankowa? Definicja i rodzaje lokat”, (https://finanse.rankomat.pl/poradniki/co-to-jest-lokata/), data dostępu: 28.11.2021.