Jak wybrać odpowiednią lokatę? Przegląd produktów

Oszczędności są gwarancją bezpieczeństwa i poczucia stabilizacji dla zdecydowanej większości osób. Nie ulega wątpliwości, że posiadanie zgromadzonego kapitału bywa pomocne w wielu sytuacjach życiowych. Sprawdza się nie tylko w obliczu nieprzewidzianych wydatków, ale jest też sposobem na realizację planów i marzeń i zapewnienie sobie i swoim bliskim spokojnej przyszłości. Żeby móc się cieszyć wszystkimi zaletami posiadania zgromadzonych środków, najpierw trzeba zacząć oszczędzać. Kluczowe znaczenie dla procesu oszczędzania – rzecz jasna – ma systematyczność i konsekwencja podejmowanych działań. Ale nie tylko. Duże znaczenie odgrywa bowiem również sposób oszczędzania. Jednym z bezpieczniejszych są lokaty bankowe. Co warto o nich wiedzieć i jak wybrać najlepszą lokatę?

Czym są lokaty bankowe?

Aby poznać, a następnie móc wykorzystać wszystkie zalety wynikające z posiadania lokaty bankowej, najpierw trzeba wiedzieć, czym ona jest. Otóż lokata jest rodzajem produktu bankowego. Jego istota polega na zawarciu umowy przez klienta z bankiem na określonych warunkach, co pozwala gromadzić kapitał i powiększać go o stosowne odsetki. W praktyce oznacza to, że klient podpisuje z bankiem umowę, dzięki której bank w zamian za korzystanie ze zgromadzonego przez niego kapitału wypłaca mu odsetki uzależnione od wysokości oprocentowania danej lokaty. Oczywiście umowa ta zawierana jest na określony czas, po którego upływie klient odzyskuje dostęp do swoich środków, ciesząc się wypracowanym zyskiem. Lokaty bankowe, zwłaszcza lokaty online cieszą się dużą popularnością, gdyż są jednym z najbardziej bezpiecznych sposobów gromadzenia oszczędności, a przy tym ich założenie nie stwarza większych trudności. Są idealną propozycją dla tych, którym bardziej niż na ogromnym zysku zależy na ograniczeniu ryzyka.

Rodzaje lokat bankowych

Lokaty bankowe cieszą się dość dużym zainteresowaniem wśród klientów, dlatego też zdecydowana większość banków ma w swojej ofercie różne rodzaje tych produktów finansowych. Wśród najpopularniejszych wymienia się standardowe lokaty terminowe, lokaty rentierskie, lokaty strukturyzowane, lokaty walutowe i progresywne.

  • Lokata terminowa

Standardowa lokata terminowa jest najbardziej rozpowszechniona. Już sama nazwa określa jej charakter. Umowa lokaty zawierana jest na określony czas, po którego upływie klient odzyskuje swój kapitał wraz ze stosownymi odsetkami. Ich wysokość uzależniona jest od proponowanej wysokości oprocentowania. To zaś w przypadku standardowych lokat terminowych jest stałe. Przedterminowe zerwanie lokaty i wypłata środków zazwyczaj powoduje utratę owych odsetek.

  • Lokata rentierska

Kolejnym rodzajem lokat bankowych są lokaty rentierskie, czyli długoterminowe. W ich przypadku umowa pomiędzy klientem a bankiem zawierana jest na okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zazwyczaj 2 – 3 lata). To, co odróżnia je od standardowych lokat terminowych, to sposób wypłacania odsetek. W ich przypadku odsetki nie są wypłacane dopiero wraz z wygaśnięciem umowy, ale przez cały okres jej trwania, w określonych terminach, np. co miesiąc. Dodatkową zaletą lokat rentierskich jest zazwyczaj wyższe oprocentowanie niż w przypadku pozostałych rodzajów lokat. Minusem zaś dość wysoki próg kapitału, którym trzeba dysponować, aby móc założyć lokatę.

  • Lokata strukturyzowana

Lokata strukturyzowana to kolejny rodzaj lokaty bankowej. Jej założenia umożliwiają przechowywanie kapitału oraz wypracowywanie zysku. Dlatego też część umieszczonego na niej kapitału jest lokowana np. w obligacje, czyli stosunkowo bezpieczne instrumenty finansowe, reszta zaś w te, które pozwalają wypracować duży zysk przy zwiększonym ryzyku, jak np. akcje. Ten rodzaj lokaty również zaliczany jest do lokat długoterminowych.

  • Lokata walutowa

Lokaty walutowe zgodnie ze swoją nazwą zawierane są w obcej walucie. Wpływ na wysokość odsetek od kapitału w tym wypadku poza oprocentowaniem uzależniona jest również od różnic w kursie walut.

  • Lokata progresywna

Ostatnim analizowanym rodzajem lokat bankowych są lokaty progresywne, najczęściej długoterminowe. Ich charakterystyczną cechą pozostaje fakt, iż klient ma wpływ na wysokość proponowanego oprocentowania. Im wyższy kapitał i dłuższy termin trwania umowy, tym większe szanse na duży zysk. Oprocentowanie lokaty progresywnej wzrasta bowiem z każdym kolejnym miesiącem jej trwania. Ponadto w przypadku jej przedterminowego zerwania klient nie traci wypracowanych odsetek.

  • Lokata przez internet

Na szczególną uwagę zasługuje też lokata przez Internet, która łączy w sobie warunki tradycyjnej lokaty proponowanej przez bank z zaletami produktów dostępnych online. To bardzo wygodna opcja, która pozwala zaoszczędzić czas i energię. Zdecydowaną większość formalności potrzebnych do jej zawarcia można bowiem dopełnić z zacisza własnego domu.

Rodzaj oprocentowania lokat

Zysk z lokaty zawsze uzależniony jest od wysokości oprocentowania, któremu podlega umieszczony na niej kapitał. W przypadku większości lokat jest on już „odgórnie” narzucony, czyli określony w warunkach oferty. Pytanie tylko, którą lokatę wybrać – ze stałym czy zmiennym oprocentowaniem? Otóż klient, decydując się na zawarcie lokaty ze stałym oprocentowaniem, już w chwili podpisywania umowy wie, ile uda mu się zarobić. Wystarczy bowiem wyliczyć wysokość odsetek adekwatną do ulokowanej kwoty oraz proponowanej wysokości oprocentowania. Nie zmienia się bowiem ona przez cały okres obowiązywania umowy.

Zupełnie inaczej wygląda obliczanie zysku z lokaty ze zmiennym oprocentowaniem. Tutaj na klienta wraz z wygaśnięciem lokaty czeka niespodzianka w postaci wypracowanego zysku. Ten zaś w zależności od wysokości stóp procentowych może okazać się bardzo miłym zaskoczeniem lub wręcz odwrotnie. Czy warto więc ryzykować? Oczywiście, ponieważ decydując się na lokatę ze zmiennym oprocentowaniem, zazwyczaj można na niej więcej zarobić, gdyż jej warunki są korzystniejsze. Ostateczną decyzję odnoszącą się do różnego rodzaju oprocentowania warto jednak dobrze przemyśleć i zweryfikować z własnymi oczekiwaniami w kwestii pożądanego zysku i zakresu ponoszonego ryzyka (1).

W poszukiwaniu najlepszej oferty lokaty nie warto się spieszyć. Ze względu na ich mnogość, wybór właściwej może okazać się trudny. Najważniejsze, by dokładnie przeanalizować proponowane warunki i porównać ze sobą kilka kolejnych ofert różnych banków. Wszelkie wątpliwości lub niejasne zapisy należy wyjaśnić przed podpisaniem umowy, korzystając z pomocy doradcy klienta wybranej placówki.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Rodzaje lokat bankowych obejmują lokaty terminowe, rentierskie, strukturyzowane, walutowe oraz progresywne. Lokaty terminowe to standardowa forma, gdzie odsetki naliczane są na koniec okresu umowy. Lokaty rentierskie charakteryzują się wypłatą odsetek w trakcie trwania umowy, zazwyczaj co miesiąc. Lokaty strukturyzowane inwestują kapitał w różne instrumenty finansowe. Lokaty walutowe są denominowane w obcych walutach, a lokaty progresywne oferują wzrost oprocentowania wraz z długością trwania umowy. Oprocentowanie lokat może być stałe lub zmienne, decyzja o wyborze zależy od preferencji klienta i oczekiwanego ryzyka oraz zysku

Lokata rentierska to długoterminowy rodzaj lokaty bankowej, który wyróżnia się regularną wypłatą odsetek klientowi już w trakcie trwania umowy, co pozwala na stały dochód. Jej główną zaletą jest możliwość korzystania z odsetek w określonych terminach, co umożliwia regularne czerpanie korzyści finansowych. Lokaty rentierskie często oferują wyższe oprocentowanie niż standardowe lokaty terminowe, co przyciąga inwestorów poszukujących stabilnego dochodu. Dzięki długoterminowemu charakterowi i stałemu oprocentowaniu, lokaty rentierskie są atrakcyjne dla osób pragnących bezpiecznie pomnażać swoje oszczędności i czerpać z nich regularne korzyści.

  • Czym różni się lokata ze stałym oprocentowaniem od tej ze zmiennym?

Lokata ze stałym oprocentowaniem charakteryzuje się ustalonym odgórnie oprocentowaniem, które nie zmienia się przez cały okres obowiązywania umowy, co zapewnia klientowi pewność co do wysokości uzyskanego zysku. Natomiast lokata ze zmiennym oprocentowaniem cechuje się zmiennością oprocentowania w trakcie trwania umowy, co sprawia, że klient może zarobić więcej w przypadku wzrostu stóp procentowych, ale też ryzykuje mniejszym zyskiem w razie ich spadku. Wybór między nimi zależy od preferencji inwestora oraz poziomu akceptowanego ryzyka i oczekiwanego zysku. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przemyśleć i zweryfikować, który rodzaj oprocentowania najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom oraz tolerancji na

  • Jak założyć lokatę przez internet?

Aby założyć lokatę przez internet, należy najpierw wybrać bank oferujący tę usługę i przejść na jego stronę internetową. Następnie należy zalogować się na swoje konto bankowe lub założyć nowe konto, jeśli jeszcze się nie posiada. Po zalogowaniu się należy wybrać opcję „Lokaty” lub podobną, a następnie wybrać rodzaj lokaty i okres trwania. Należy również podać kwotę, jaką chcemy zainwestować, oraz potwierdzić warunki i zatwierdzić transakcję. Po dokonaniu wpłaty środków na lokatę, umowa zostanie zawarta, a lokata zostanie założona.

  • Czy warto zerwać lokatę przed terminem?

Zerwanie lokaty przed terminem zależy głównie od indywidualnej sytuacji finansowej i potrzeb klienta. Jeśli wystąpią nagłe wydatki lub możliwość inwestycji w bardziej opłacalną opcję, to może być uzasadnione. Należy jednak pamiętać, że zwykle wiąże się to z utratą części lub całości odsetek. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przemyśleć, czy korzyści wynikające z zerwania lokaty przeważają nad stratami. Ważne jest również, aby sprawdzić warunki umowy dotyczące przedterminowego zerwania lokaty, aby uniknąć nieprzewidzianych kosztów lub utraty oszczędności.

Źródło:

  1. Rogoz A., „Co to jest lokata bankowa? Definicja i rodzaje lokat”, (https://finanse.rankomat.pl/poradniki/co-to-jest-lokata/), data dostępu: 28.11.2021.