Lokata na nowe środki – kluczowe kwestie

Pomimo tego, że gromadzenie oszczędności bez wątpienia ma wiele zalet, nie każdy chce i wie jak oszczędzać. Nie brakuje osób, które swoje przychody wydają na bieżąco. Takie rozwiązanie skutkuje często pojawiającymi się problemami finansowymi, zwłaszcza w obliczu nagłych i nieprzewidzianych wydatków. A tych niestety w codziennym życiu nie brakuje. W takiej sytuacji oczywiście zawsze można skorzystać z kredytu lub pożyczki, jednak dysponowanie własnymi dodatkowymi środkami jest dużo korzystniejsze i zdecydowanie prostsze. Może więc warto rozważyć zmianę swoich nawyków finansowych i zacząć oszczędzać. W jaki sposób? Chociażby decydując się na założenie lokaty na nowe środki. Na czym polega tego rodzaju lokata i na co zwrócić uwagę, szukając najkorzystniejszej oferty? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania.

Czym jest lokata?

Poznając oferty lokat proponowanych przez poszczególne banki, dobrze mieć elementarną wiedzę na temat tego produktu bankowego. Lokaty bankowe cieszą się dużym zainteresowaniem klientów nie bez przyczyny. Zasady ich działania są bowiem przejrzyste i zarazem bardzo korzystne. Lokata pozwala pomnażać zgromadzone na niej środki bez żadnych dodatkowych trudności. Warunkiem powodzenia jest znalezienie korzystnej oferty oraz przestrzeganie zasad w niej zawartych.

Najogólniej mówiąc, lokata bankowa polega na zawarciu umowy z bankiem, na podstawie której klient powierza bankowi określoną sumę pieniędzy na dany okres. Po wygaśnięciu wskazanego terminu klient odzyskuje swoje pieniądze powiększone o kwotę zgromadzonych od wpłaconej kwoty odsetek. Zarówno sposób ich naliczania, jak i terminowość lokaty różnią się w zależności od wybranej oferty. Dlatego poszukując tej najkorzystniejszej, warto zapoznać się z warunkami lokat proponowanymi przez kilka kolejnych banków. Zaznajomienie się z nimi pozwala znaleźć lokatę, której zasady są najbardziej adekwatne do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta (1).

Rodzaje lokat

Oferty lokat proponowanych przez poszczególne banki różnią się od siebie nie tylko warunkami odnoszącymi się do maksymalnej wysokości umieszczanej na nich kwoty, wysokości i sposobu naliczania odsetek czy też długości trwania lokaty, ale też warunkami, jakie musi spełnić klient, których chce założyć lokatę. Do najbardziej popularnych loka bankowych należą: standardowa lokata terminowa, lokata rentierska, strukturyzowana, overnight, walutowa oraz lokata progresywna.

Niektóre z banków umożliwiają założenie lokaty wszystkim klientom, zarówno obecnym, jak i nowym. Inne zaś przygotowują oferty lokat wyłącznie dla nowych klientów lub analogicznie – tylko dla tych, którzy są właścicielami rachunku w wybranym banku. Zmienne warunki mogą dotyczyć także kwoty, którą klient może wpłacić, zakładając lokatę, oraz czasu, w jakim może to zrobić (1). Przykładem jest lokata na nowe środki. Co ją wyróżnia?

Lokata na nowe środki – najważniejsze fakty

Z założenia termin „lokata na nowe środki” wydaje się jasny. Okazuje się jednak, że różnie jest on interpretowany przez poszczególne banki. I tak w niektórych przypadkach pod pojęciem nowych środków należy rozumieć te, które wypływają na konto klienta po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, w innych zaś pojęcie to odnosi się wyłącznie do tych środków, które zostają wpłacone w określonym czasie (miesiąc, kwartał itd.). Podobnie sprawa wygląda z zakresem środków, które mogą zostać wpłacone na lokatę. W ofertach niektórych banków można znaleźć zapis informujący o tym, że na lokacie klient może umieścić środki pochodzące ze wszystkich produktów bankowych, z jakich korzysta. W innych zaś zapis ten dotyczy np. wyłącznie środków trafiających na rachunek podstawowy klienta. Trzeba przyznać, że wszystkie te zapisy mogą wydawać się trudne do rozwikłania. Okazuje się jednak, że przestrzegając kilku prostych zasad, można w krótkim czasie rozwikłać wszystkie niezrozumiałe kwestie. Na co zwracać szczególną uwagę, analizując proponowane warunki lokat na nowe środki (2)?

W labiryncie informacji

Analizując wybraną ofertę lokaty na nowe środki, przede wszystkim należy sprawdzić, które z wymienionych wyżej zapisów odnoszą się do pojęcia „nowych środków” rozumianego przez daną placówkę. Jeśli pomimo zagłębienia się w informacje zawarte w ofercie pojęcie to wciąż pozostaje niezrozumiałe, wówczas należy umówić się na rozmowę z doradcą klienta wybranej placówki i wyjaśnić wszystkie niejasne kwestie. To bardzo ważne, aby rozwiązać wszystkie niejasności przed zawarciem lokaty. Można to zrobić bezpośrednio w placówce banku, dzwoniąc na infolinię lub zostawić zgłoszenie z prośbą o kontakt za pośrednictwem internetowego formularza. Zdecydowana większość placówek bankowych umożliwia swoim klientom tę wygodną opcję kontaktu. Aby jeszcze lepiej zrozumieć zasady działania lokaty, można poprosić doradcę o przeprowadzenie wstępnej symulacji opartej na proponowanych warunkach. Klient, korzystając z tak przeprowadzonej symulacji, może ocenić, czy dana oferta będzie dla niego korzystna, czy też może lepiej poszukać innej, z bardziej dogodnymi warunkami (2).

Lokata na nowe środki – czy warto?

Do tego, że warto oszczędzać, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Pytanie, czy warto oszczędzać, korzystając z lokaty na nowe środki. Odpowiedź na nie z całą pewnością powinna być podyktowana indywidualnymi oczekiwaniami co do sposobu gromadzenia i przechowywania środków. Choć w większości przypadków w lokatach na nowe środki proponowane warunki są stosunkowo korzystne, z całą pewnością nie są one atrakcyjną propozycją dla tych, którym zależy na wypracowaniu dużego zysku. W tym przypadku lepiej poszukać innego sposobu na pomożenie swoich oszczędności. Jeżeli zaś istotne jest bezpieczne przechowywanie kapitału, przy jednoczesnym jego powolnym zwiększaniu, wówczas lokata na nowe środki z pewnością okaże się dobrym wyborem. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wysokość oprocentowania w zależności od wybranej oferty może się dość znacznie różnić. Dlatego warto poświęcić nieco czasu na znalezienie dogodnych warunków. A przyznać trzeba, że jest w czym wybierać, gdyż zdecydowana większość placówek bankowych w przygotowanych dla klientów propozycjach uwzględnia lokatę na nowe środki (2).

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

  • Czym dokładnie jest lokata na nowe środki?

Lokata na nowe środki to forma oszczędzania, w której klient powierza bankowi określoną sumę pieniędzy na określony okres czasu. Po wygaśnięciu terminu klient otrzymuje zwrot środków wraz z odsetkami. Kluczową cechą lokaty na nowe środki jest wpłacanie na nią środków, które nie były wcześniej zgromadzone na koncie klienta. Warunki lokat mogą różnić się w zależności od oferty banku, dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z regulaminem i porównanie propozycji różnych instytucji finansowych. Jedną z istotnych kwestii przy wyborze lokaty jest jasne zrozumienie, jak bank definiuje „nowe środki” oraz zasady ich wpłaty i wypłaty. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doradcą bankowym i przeprowadzić analizę symulacyjną, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę.

  • Jakie są najważniejsze różnice między zwykłą lokatą a lokatą na nowe środki?

Najważniejszą różnicą między zwykłą lokatą a lokatą na nowe środki jest sposób wpłaty środków. W przypadku zwykłej lokaty klient może umieścić na niej dowolne środki, które posiada. Natomiast lokata na nowe środki wymaga wpłacania środków, które nie były wcześniej zgromadzone na koncie klienta. Inną różnicą jest interpretacja „nowych środków” przez banki – może to być zarówno środki wpływające po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, jak i środki wpłacone w określonym czasie. Lokaty na nowe środki często mają bardziej szczegółowe warunki dotyczące sposobu wpłaty środków i ich pochodzenia. Wartość oprocentowania lokaty może różnić się w zależności od wybranej oferty, dlatego ważne jest dokładne porównanie warunków przed podjęciem decyzji.

  • Czy można umieścić na lokacie na nowe środki pieniądze z różnych produktów bankowych?

Tak, można umieścić na lokacie na nowe środki pieniądze z różnych produktów bankowych, ale warunki mogą się różnić w zależności od oferty banku. Niektóre banki pozwalają umieszczać na lokacie środki pochodzące ze wszystkich produktów bankowych, z jakich korzysta klient. Inne natomiast mogą wymagać, aby środki trafiające na lokatę pochodziły tylko z rachunku podstawowego klienta. Interpretacja „nowych środków” może się różnić między bankami, co sprawia, że warto dokładnie zapoznać się z warunkami oferty. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności można skorzystać z pomocy doradcy bankowego lub infolinii.

  • Na co zwrócić uwagę wybierając lokatę na nowe środki?

Wybierając lokatę na nowe środki, należy zwrócić uwagę na interpretację terminu „nowe środki” przez dany bank oraz sposób naliczania odsetek. Istotne jest także sprawdzenie, czy środki z różnych produktów bankowych mogą być umieszczone na lokacie czy też jest ograniczenie do konkretnego rachunku. Warto skontaktować się z doradcą bankowym, aby wyjaśnić wszelkie niejasności i poprosić o przeprowadzenie symulacji na proponowanych warunkach. Ostateczna decyzja powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i preferencji, biorąc pod uwagę poziom oprocentowania oraz bezpieczeństwo przechowywania środków.

  • Czy lokata na nowe środki to dobry sposób na zwiększanie oszczędności?

Lokata na nowe środki może być dobrym sposobem na zwiększanie oszczędności, zwłaszcza dla tych, którzy chcą bezpiecznie przechowywać kapitał i stopniowo go zwiększać. Jest to korzystna opcja dla osób, którym zależy na bezpieczeństwie finansowym, choć nie jest atrakcyjna dla tych, którzy oczekują dużych zysków. Warto jednak dokładnie przeanalizować oferty różnych banków, ponieważ warunki mogą się znacząco różnić, a wysokość oprocentowania może mieć istotne znaczenie. W ostatecznym rozrachunku, wybór lokaty na nowe środki może być uzasadniony, pod warunkiem dostosowania go do indywidualnych potrzeb i preferencji finansowych.

Źródło:
Rogoz A., „Co to jest lokata bankowa? Definicja i rodzaje lokat”., (https://finanse.rankomat.pl/poradniki/co-to-jest-lokata/), data dostępu: 28.11.2021.
Janik R., „Lokata na nowe środki, czyli dokładnie jakie?”, (https://najlepszelokaty.pl/lokata-na-nowe-srodki), data dostępu: 28.11.2021.