Lokata strukturyzowana – czym się wyróżnia?

Lokaty to bardzo dobrze znany produkt bankowy, który umożliwia inwestowanie nadwyżki posiadanych środków. Jednak nie ma tylko jednego typu lokaty, dlatego można się zastanawiać, jaki wariant będzie najlepszy. Obecnie dużą popularnością cieszą się lokaty strukturyzowane, które wyróżniają się ryzykiem na poziomie zerowym. W tym przypadku jak najbardziej jest to obietnica możliwa do spełnienia. Co trzeba wiedzieć o tym instrumencie inwestycyjnym?

Lokata strukturyzowana – nowoczesny produkt oszczędnościowy

Od kiedy tylko banki wprowadziły propozycję inwestowania oszczędności za pośrednictwem lokat, te stały się bardzo popularne. Głównie ze względu na bezpieczeństwo inwestowanych środków i konkretny okres inwestycji. Jednak dotychczasowe lokaty terminowe miały też wadę w postaci niskiej stopy zwrotu. Alternatywą, która pozwala zarobić więcej, ale wciąż z zachowaniem minimalnego ryzyka, są lokaty strukturyzowane.

Ten rodzaj lokat łączy w sobie cechy tradycyjnej lokaty i inwestycji prowadzonych na rynkach finansowych. Dlatego też składa się z dwóch elementów:

  • bezpiecznego depozytu, który jest odpowiednikiem tradycyjnej lokaty bankowej,
  • inwestycji w instrumenty pochodne.

Pierwszy element w postaci bezpiecznego depozytu zapewnia ochronę 100% zainwestowanego kapitału przez cały okres trwania umowy. Drugi z kolei daje możliwość osiągnięcia większych zysków, ale i jest obarczony większym ryzykiem inwestycyjnym.

Kapitał początkowy i część opcyjna – jak wygląda podział środków?

Z racji tego, że lokata strukturyzowana dzieli wpłacone środki na dwie części o różnym przeznaczeniu, warto wiedzieć, jak wygląda ten podział. Mając połączenie środków, które będą traktowane jak depozyt i w związku z tym oprocentowane, aby mogły pracować, i inwestycji bardziej ryzykownych w różne instrumenty, można liczyć na różną konfigurację tych rozwiązań.

Najmniejsze ryzyko inwestycyjne ponosimy, wybierając udział kapitału początkowego na poziomie 95% i części opcyjnej na poziomie 5%. W tym wypadku aż 95% wpłaconych środków jest chronionych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i są one inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe. Pozostałe 5% umożliwia osiągnięcie większych zysków przy jednoczesnym większym ryzyku.

Najczęściej spotykany podział środków to:

  • kapitał początkowy 70-95%,
  • część opcyjna 5-30%.

Mimo że część opcyjna obarczona jest większym ryzykiem, wciąż mamy gwarancję, że choć większa część wpłaconych środków zostanie zabezpieczona i wypłacona. Oczywiście licząc się z ryzykiem, trzeba również liczyć się z zyskami. Lokaty strukturyzowane, którymi zarządzają banki, są nastawione na zysk. Dlatego, mimo że mówimy o wyższym ryzyku inwestowania w waluty obce, indeksy czy tzw. grę na giełdzie, to mówimy również o lepszym zysku, jaki te opcje przynoszą.

Ile czasu powinna trwać inwestycja?

Tradycyjne lokaty bankowe to inwestycje terminowe. Większość z nich można nawet nazwać inwestycjami krótkoterminowymi. W przypadku lokat strukturyzowanych mówimy o inwestycjach długoterminowych. W zależności od propozycji banku można je założyć na co najmniej rok. Można nawet powiedzieć, że lokata założona na 12 miesięcy jest najbardziej powszechnym wyborem.

Nie da się zaprzeczyć, że lokata strukturyzowana zawierana jest na dłuższy okres niż standardowe lokaty. Te zwykle proponowane są na 3-6 miesięcy. Środki ulokowane na rok w ten sposób będą mogły wypracować nam wyższe zyski. Bezpiecznie ulokowana część depozytu będzie mogła przynieść zysk, który odpowie kwocie przeznaczonej na inne inwestycje. A te z kolei również będą miały czas, aby w odpowiedni sposób obracać powierzonymi środkami i przynieść zyski, których właściciel lokaty oczekuje z tej inwestycji.

Okres subskrypcji – lokata nie zaczyna się od teraz!

Przy lokatach strukturyzowanych bardzo ważnym pojęciem jest okres subskrypcji. Zawierając umowę o tradycyjną lokatę, po prostu ją zakładamy i od momentu wpłaty depozytu środki pracują, aby wygenerować określony zysk. Natomiast przy lokatach strukturyzowanych, które mają aż dwa elementy, które dają nam zysk, trzeba liczyć się z okresem przejściowym.

Proces inwestowania za pośrednictwem lokaty strukturyzowanej jest prosty, ale warto wiedzieć, że zależy od tego, że bank musi zebrać deklaracje od innych zainteresowanych tym produktem klientów. Dlatego też środki przeznaczone na lokatę nie zaczynają pracować od razu, a dopiero kiedy w okresie subskrypcji bank uzbiera zainteresowanych klientów.

Po zakończeniu okresu subskrypcji pieniądze wpłacone w ramach depozytu przez wszystkich klientów zaczynają pracować i przynosić pierwsze zyski. Oznacza to jednak, że daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji są zależne od banku, a nie od klienta, który dokonał wpłaty na depozyt i podpisał umowę.

Czy opłaca się założyć lokatę strukturyzowaną?

Oczywiście. Jest to bez wątpienia rozwiązanie z wieloma zaletami. Wniesiony kapitał do równowartości kwoty 100 tys. euro jest chroniony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Można dywersyfikować inwestycję i osiągać zyski z instrumentów, które uwzględniają zarówno strategie wzrostowe, jak i ewentualne spadki.

Mimo że można tu wybierać różnorodne inwestycje, nie ponosi się dodatkowych opłat. Ponadto nie trzeba też samodzielnie sprawdzać, co dzieje się na rynku i podejmować decyzji o sprzedaży lub zakupie opcji. Tym zajmuje się bank, inwestując środki na polskich i zagranicznych rynkach. Nawet gdy środki są jeszcze w okresie subskrypcji, już zarabiają według stawek na rachunku bankowym.

Jest to z pewnością jedna z najciekawszych opcji inwestycyjnych, które są zarazem proste w użyciu, ale dają nam możliwość mądrego inwestowania i otrzymania zysków. Dla większości osób przemawiająca za założeniem lokaty strukturyzowanej jest możliwość bezpiecznego inwestowania. Każdy chce osiągać zyski z inwestycji, ale nikt nie chce tracić w wyniku krachu na giełdzie. Tutaj proponowana przez banki nowoczesna lokata pozwala na połączenie kilku źródeł inwestycji w jedną, którą mimo wszystko możemy uznać za bezpieczną i korzystną. W najgorszym razie otrzymamy wniesiony kapitał z powrotem. W najlepszym nawet kilkadziesiąt procent zysku.

Źródła:

  • https://www.santander.pl/select/inwestycje/lokaty-strukturyzowane
  • https://www.czerwona-skarbonka.pl/lokata-strukturyzowana-jak-dziala-czy-warto-zalozyc/