Lokata rentierska – czym jest? Jak nalicza się jej oprocentowanie?

Lokata rentierska jest popularnym produktem bankowym. Propozycje tego rodzaju lokat dostępne są dla klientów wielu banków. Ma ona wiele cech wspólnych z klasyczną lokatą terminową. To, co ją jednak wyróżnia, to możliwość wypłaty wypracowanych odsetek w czasie trwania depozytu. W rezultacie przy odpowiednich założeniach korzystanie z lokaty umożliwia stały dochód. Sprawdźmy, co jeszcze warto wiedzieć na jej temat.

Lokata rentierska i jej najważniejsze cechy

Lokata rentierska jest rodzajem lokaty terminowej, dość popularnej wśród klientów banków. To, co odróżnia ją jednak od pozostałych rodzajów lokat bankowych proponowanych przez banki, to fakt, że w przypadku tego depozytu odsetki nie są kapitalizowane. W praktyce oznacza to, że nie są one dopisywane do złożonego depozytu, ale obliczane i wypłacane bezpośrednio na konto posiadacza lokaty. W przypadku lokaty rentierskiej odsetki od depozytu nie są kapitalizowane włącznie jednokrotnie. Co ważne jest to rodzaj lokaty ze stałym oprocentowaniem.

Lokata rentierska nie jest przeznaczona dla każdego. Warunkiem złożenia na niej depozytu jest podpisanie stosownej umowy z bankiem, w wyniku której bank pozyskuje dodatkowy kapitał, który umożliwia mu dysponowanie złożonymi na lokacie pieniędzmi, na przykład w celu udzielania kredytów innym klientom, posiadacz lokaty zaś zyskuje w zamian odpowiednie wynagrodzenie.

Do jej podstawowych cech zalicza się przede wszystkim możliwość wypłaty wypracowanych odsetek, bez ich zamrażania na czas trwania umowy. To bardzo wygodne rozwiązanie, które zapewnia częsty dostęp do zarobionych za pośrednictwem lokaty środków. Ponadto lokata rentierska zakłada częste kapitalizowanie owych odsetek, które może następować nawet raz w miesiącu. To, co wyróżnia ten rodzaj lokaty, to także długość jej trwania. Zazwyczaj nie bywa ona krótsza niż 12 miesięcy. Bardzo często zdarza się, że banki proponują swoim klientom minimalny czas zawarcia umowy nie krótszy niż 36 miesięcy. Dzięki tym cechom lokata rentierska bywa dobrym sposobem na pozyskanie dodatkowego dochodu. Jest ona dedykowana osobom, które dysponując sporym kapitałem, chcą go pomnażać na jasnych zasadach, w sposób zrównoważony i bezpieczny, bez ponoszenia niepotrzebnego ryzyka inwestowania na giełdzie.

Lokata rentierska – sposób naliczania odsetek

Przed podjęciem decyzji o założeniu lokaty rentierskiej warto nie tylko poznać jej cechy, ale i zasady działania, w tym zasady naliczania odsetek od złożonego na niej kapitału. Jedną z najważniejszych, a zarazem bardzo mocno ułatwiających obliczanie wysokości odsetek z lokaty rentierskiej jest fakt, iż posiada ona stałe oprocentowanie. Co oznacza, że bez względu na panującą na rynku sytuację finansową i wysokość stóp procentowych oprocentowanie tego rodzaju lokaty nie zmieni się przez cały czas obowiązywania umowy. Aby poznać jego wysokość, należy sprawdzić zapis umowy. Wysokość oprocentowania proponowanego przez poszczególne banki może się nieco różnić w zależności od danej propozycji.

Aby obliczyć wysokość odsetek od ulokowanego depozytu, wystarczy pomnożyć wysokość oprocentowania przypisanego do danej lokaty przez ilość miesięcy jej trwania. Zakładając, że ulokowany depozyt sięga 100 000 zł, lokata trwa 12 miesięcy, a jej oprocentowanie wynosi 6% w skali całego roku, wówczas miesięczna wysokość oprocentowania depozytu sięgnie 0,5%. Oznacza to, że jej posiadacz każdego miesiąca przez cały czas trwania powinien otrzymać sumę w wysokości 500 zł odsetek od ulokowanego depozytu. Należy pamiętać, że ostateczna kwota, jaka trafi na jego konto, zostanie pomniejszona o tzw. podatek Belki, co w przypadku początkowej kwoty 500 zł oznacza dokładnie 405 zł zysku przelewanego na konto każdego miesiąca.

Najlepsza lokata rentierska

Decydując się na skorzystanie z lokaty rentierskiej, warto poszukać najlepszej dla siebie propozycji. Pod uwagę należy wziąć nie tylko wysokość proponowanego przez bank oprocentowania, ale także długość jej trwania i minimalną kwotę, która pozwoli na zawarcie umowy. Najlepsza lokata to ta, która zawiera najwyższe dostępne na rynku oprocentowanie, a odsetki trafiają na konto jej posiadacza każdego miesiąca. Analizując jej warunki, warto zestawić je z własnymi możliwościami i oczekiwaniami finansowymi.

Zawarcie lokaty na długi okres, sięgający kilku lat, tak naprawdę oznacza zamrożenie własnych oszczędności na cały ten czas. Przed podpisaniem umowy warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to rozwiązanie faktycznie jest korzystne i czy w ogóle jest możliwe ze względu na sytuację materialną i ewentualne plany z nią związane. Może okazać się, że bezpieczniejszym wyborem będzie wybór lokaty, której umowa będzie ograniczać się wyłącznie do 12 czy też 24 miesięcy.

Kolejnym aspektem, który należy przeanalizować, jest wysokość depozytu, który ma zostać umieszczony na lokacie. W tym przypadku, podobnie jak podczas długości czasu zawierania umowy, warto rozpatrzyć tę kwestię indywidualne. Podobna zależność dotyczy częstotliwości wypłat wypracowanych odsetek. Biorąc pod uwagę własne oczekiwania, warto przeanalizować propozycje dostępne na rynku usług finansowych oferowane przez poszczególne banki i poszukać tej, która będzie najbardziej adekwatna do potrzeb.

Przed podpisaniem umowy warto też dokładnie wczytać się we wszystkie jej zapisy i dokładnie zapoznać ze wszystkimi proponowanymi warunkami, także tymi, które dotyczą przedterminowego zerwania lokaty. Choć zazwyczaj podczas zawierania umowy lokaty nikt nie przewiduje jej przedwczesnego zerwania, sytuacje losowe czasami dość mocno weryfikują owe plany, zmuszając do szybkiego wypłacenia całości ulokowanego na lokacie depozytu. Warto na taką okoliczność odpowiednio się przygotować, jeszcze przed zawarciem umowy. W zależności od wybranej propozycji przedterminowe wypłacenie części lub całości kapitału może sporo kosztować posiadacza lokaty. Należy więc odpowiednio wcześnie zminimalizować ewentualne ryzyko.

Źródła

  • https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-to-jest-lokata-rentierska