Kapitalizacja odsetek — czym jest i na czym polega?

Kapitalizacja odsetek to pojęcie używane przede wszystkim w konstrukcjach produktów oszczędnościowych, w tym również lokat. W artykule wyjaśnimy, czym jest w praktyce i w jaki sposób wpływa na zysk z lokaty.

Pandemia COVID-19 udowodniła, jak ważne jest posiadanie choćby minimalnych oszczędności. Nic więc dziwnego, że na skutek wydarzeń ostatnich miesięcy kolejni Polacy zaczęli podejmować decyzje o rozpoczęciu oszczędzania. Jak wynika z badania Quality Watch, przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor, po wybuchu pandemii aż 19% mieszkańców naszego kraju zaczęło oszczędzać. Pozostali albo już oszczędzali (35%), albo uważają, że zarabiają zbyt mało, by odkładać pieniądze (26%.).

Jak oszczędzać… mądrze?

Kluczem do skutecznego oszczędzania jest nie tylko regularność, rezygnacja ze zbędnych wydatków i mądre zarządzanie domowym budżetem. Nie mniej ważne jest korzystanie z bezpiecznych, sprawdzonych narzędzi, dzięki którym oszczędności będą same na siebie pracować. Dlaczego to takie ważne? Jeśli gromadzisz pieniądze w skarbonce, z roku na rok tracą one swoją wartość. Wszystko z powodu inflacji, czyli procesu wzrostu cen w gospodarce i co za tym idzie — spadku siły nabywczej pieniądze. Na skutek inflacji za zgromadzone dzisiaj 3000 zł kupisz zdecydowanie więcej niż za rok, dwa czy pięć lat. Aby ochronić kapitał przed utartą wartości, warto sięgnąć po oprocentowane produkty bankowe, które pozwolą Twoim pieniądzom zarabiać. Jednym z nich jest lokata bankowa.

Nie tylko oprocentowanie

Lokata bankowa to terminowy oprocentowany depozyt, zawierany na określony w umowie okres. Pozyskane w ten sposób pieniądze banki pożytkują na udzielanie kredytów. W zamian za możliwość korzystania z kapitału wypłacają deponentom odsetki, które stanowią zysk z lokaty. Jego wysokość zależy jednak nie tylko od oprocentowania, ale także od sposobu kapitalizacji odsetek. Czym jest kapitalizacja?

Na czym polega kapitalizacja odsetek?

Wyobraź sobie, że umieściłeś na lokacie kwotę 10 000 zł. Kwota ta wygeneruje zysk w postaci odsetek. Bank może doliczyć je do kwoty kapitału w momencie zakończenia umowy lub wcześniej, zwiększając tym samym zgromadzoną na lokacie kwotę i podstawę naliczenia kolejnych odsetek. Kapitalizacja to właśnie częstotliwość dopisywania odsetek do kwoty kapitału.

Częstotliwość kapitalizacji odsetek a zysk z lokaty

Większość lokat bankowych to depozyty z kapitalizacją odsetek po zakończeniu umowy. Mniej popularne to te z kapitalizacją co kwartał, co miesiąc lub nawet codziennie. Która konstrukcja okaże się korzystniejsza dla deponenta? Aby odpowiedzieć na to pytanie, posłużymy się przykładem.

Załóżmy, że wspomnianą wcześniej kwotę 10 000 zł podzielisz na pół, umieszczając każde 5000 zł na innej lokacie trwającej 12 miesięcy. Pierwsza z nich to lokata z kapitalizacją odsetek na koniec umowy, druga — z kwartalną kapitalizacją.

Lokata 1 – kapitalizacja odsetek po zakończeniu umowy

W przypadku pierwszej lokaty odsetki powiększą kwotę kapitału dopiero po 12 miesiącach. Podstawa ich naliczania przez cały okres trwania umowy będzie więc taka sama.

Lokata 2 – kwartalna kapitalizacja odsetek

W przypadku drugiej lokaty bank powiększy kapitał o pierwszą „porcja odsetek” już po 3 miesiącach. W ten sposób postawa naliczenia kolejnych wzrośnie. Następne odsetki bank naliczy więc już od wyższej kwoty bazowej, a całkowity zysk z lokaty będzie wyższy niż w przypadku pierwszego depozytu.

Jak obliczyć zysk z lokaty z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek?

Chcesz samodzielnie wyliczyć wysokość zysków z lokaty przy uwzględnieniu kapitalizacji odsetek? Skorzystaj z poniższego wzoru:

K = W* (1+O/L)L*N

K — kapitał na koniec okresu oszczędzania
W — kwota kapitału wpłaconego na lokatę
O — oprocentowanie w skali roku
L — liczba kapitalizacji w ujęciu roku (przy rocznej kapitalizacji wartość wyniesie 1, kwartalnej 4, miesięcznej 12)
N — łączna liczba kapitalizacji odsetek

Pamiętaj także, że uzyskaną z kalkulacji kwotę należy pomniejszyć o 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, czyli podatek Belki.

 

Źródło:
https://www.bankier.pl/smart/kapitalizacja-odsetek-na-czym-polega
https://www.porowneo.pl/kredyty-i-banki/porady/lokaty/jak-obliczyc-zysk-z-lokaty