Lokata krótkoterminowa – co ją wyróżnia? Kiedy warto ją założyć?

Lokata krótko- czy długoterminowa? To pytanie, które często zadają sobie osoby chcące pomnożyć swoje oszczędności. Chcąc ulokować zgromadzony kapitał na lokacie, można wybierać pomiędzy lokatą krótko- oraz długoterminową. Czym jest lokata i gdzie lepiej ulokować swoje oszczędności – na lokacie krótkoterminowej czy długoterminowej?

Czym jest lokata?

Lokata to swego rodzaju umowa zawierana między klientem a bankiem. Na jej mocy klient powierza bankowi określoną w umowie kwotę pieniędzy na dany okres. Po upływie tego czasu bank zwraca pieniądze klientowi, dodając do tej kwoty wysokość odsetek naliczonych przez ten okres. Można zatem powiedzieć, że lokata to odwrócona pożyczka – bank pożycza pieniądze od klienta. Zaletą lokat jest wysoki poziom bezpieczeństwa – jest to bowiem jeden z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych. Wypłata środków jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak cały zamysł takiego rozwiązania oscyluje raczej wokół ochrony kapitału, aniżeli faktycznego zysku.

Lokata krótkoterminowa czy długoterminowa?

Jednym z rodzajów lokat jest lokata terminowa. Jest to rozwiązanie polegające na zamrożeniu pieniędzy z góry na określony czas, co oznacza, że przez umówiony okres właściciel pieniędzy nie może aktywnie z nich korzystać. W zamian bank wypłaca mu odsetki w określonym w umowie wymiarze. Co w sytuacji, gdy właściciel pieniędzy chce zamknąć lokatę przed czasem? Wyjęcie całej sumy jest możliwe, trzeba jednak wiedzieć, że nie zajdzie wówczas kapitalizacja odsetek – szybsze zamknięcie lokaty skutkować będzie całkowitą lub częściową utratą wypracowanych odsetek.

Wybierając lokatę, warto zastanowić się, czy lepszym rozwiązaniem będzie lokata krótkoterminowa, czy długoterminowa. Lokaty krótkoterminowe mogą być otwarte np. na 1, 3 lub 6 miesięcy. Długoterminowe – zwykle na 12 miesięcy, ale też na 2, 3, 4 czy nawet 5 lat. Podczas wyboru lokaty warto zwrócić uwagę także na jej oprocentowanie. Obecnie może to być od 1 do ok. 7% w skali roku, oprocentowanie jest jednak uzależnione także od okresu, na jaki otwierana jest lokata. Z reguły lokaty otwarte na krótszy czas mają niższe oprocentowanie niż lokaty długoterminowe. Lokata krótkoterminowa może okazać się dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą przez niedługi okres „przechować” swój kapitał, ale nie ograniczać sobie drogi do ewentualnego zamknięcia lokaty w niedługim czasie. Dotyczy to szczególnie większych kwot, które zdeponować można na jednej lub kilku lokatach i w ten sposób dodatkowo zyskać. Lokata długoterminowa sprawdzi się wtedy, gdy właściciel kapitału nie planuje w najbliższym czasie inwestycji i chce w bezpieczny sposób zdeponować oszczędności.

Lokata krótkoterminowa – ryzyko inwestycyjne

Chociaż lokaty terminowe nie stanowią skutecznego sposobu na znaczne pomnożenie swoich oszczędności, są jednym z produktów finansowych związanych z bardzo niewielkim ryzykiem inwestycyjnym. Dotyczy to szczególnie lokat krótkoterminowych i oznacza, że możliwe jest wcześniejsze określenie, jaki zysk przyniesie założenie danej lokaty, jasne są też konsekwencje w przypadku wcześniejszego zamknięcia lokaty. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku lokat długoterminowych z oprocentowaniem zmiennym. Jest ono bowiem uzależnione od wysokości stóp procentowych NBP. Ponieważ stopy te zmieniają się, przewidzenie faktycznego zysku z danej lokaty jest praktycznie niemożliwe w przeciwieństwie do lokaty z oprocentowaniem stałym. Przed założeniem lokaty warto pamiętać, że najatrakcyjniejsze oferty banki kierują do nowych klientów, dlatego warto skonfrontować ofertę banku, którego jest się stałym klientem, z ofertą innej instytucji.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 • Jakie są różnice między lokatą krótkoterminową a długoterminową?

Lokata krótkoterminowa różni się od długoterminowej głównie pod względem okresu trwania, przy czym ta pierwsza może być otwarta na 1, 3 lub 6 miesięcy, podczas gdy lokata długoterminowa zazwyczaj obejmuje okres od 12 miesięcy do nawet 5 lat. Dodatkowo, lokata krótkoterminowa często cechuje się niższym oprocentowaniem niż długoterminowa, co może wynikać z krótszego okresu inwestycji. W przypadku lokaty krótkoterminowej możliwe jest wcześniejsze zamknięcie lokaty, ale może to skutkować utratą części lub całych wypracowanych odsetek, co stanowi istotną różnicę względem lokat długoterminowych. Lokaty długoterminowe, zwłaszcza te z oprocentowaniem zmiennym, są bardziej podatne na zmiany stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, co utrudnia przewidywanie faktycznego zysku w przeciwieństwie do lokat z oprocentowaniem stałym.

 • Kiedy warto zdecydować się na lokatę krótkoterminową zamiast długoterminowej?

Warto rozważyć lokatę krótkoterminową, gdy chcesz przechować kapitał na krótki okres, np. 1, 3 lub 6 miesięcy, zachowując możliwość szybkiego dostępu do środków bez dużego ryzyka utraty części odsetek w przypadku wcześniejszego zamknięcia lokaty. Jest to korzystne szczególnie dla osób, które chcą zyskać na elastyczności finansowej i nie zamierzają długotrwale zdeponować oszczędności. Lokata krótkoterminowa może być atrakcyjna dla tych, którzy mają większe kwoty do ulokowania i chcą dodatkowo zyskać poprzez rozdzielenie środków na kilka lokat. Natomiast lokata długoterminowa będzie bardziej odpowiednia dla osób, które nie planują inwestycji w najbliższym czasie i chcą bezpiecznie zdeponować oszczędności na dłuższy okres, akceptując niższe ryzyko i gotowe zrezygnować z dostępu do środków przez okres od 12 miesięcy do nawet 5 lat.

 • Co się stanie, jeśli zamknę lokatę krótkoterminową przed terminem?

Jeśli zdecydujesz się zamknąć lokatę krótkoterminową przed terminem, będziesz mógł wycofać całą kwotę, jednak stracisz część lub wszystkie odsetki, które zostałyby naliczone, gdyby lokata pozostała otwarta do planowanego terminu zakończenia. Kapitalizacja odsetek może być utracona w przypadku przedwczesnego zakończenia umowy, co oznacza, że zysk jest niższy niż w przypadku lokaty przetrzymanej do końca okresu. Jest to istotne rozważenie, ponieważ wcześniejsze zamknięcie lokaty może skutkować utratą części zysków z odsetek. Dlatego zaleca się dokładne przemyślenie i zapoznanie się z warunkami umowy przed podjęciem decyzji o wcześniejszym zamknięciu lokaty krótkoterminowej.

 • Czy mogę stracić odsetki zamknąwszy lokatę krótkoterminową wcześniej?

Tak, istnieje ryzyko utraty odsetek w przypadku wcześniejszego zamknięcia lokaty krótkoterminowej. Kapitalizacja odsetek może zostać utracona, co oznacza, że klient straci część lub wszystkie odsetki, które zostałyby naliczone, gdyby lokata pozostała otwarta do planowanego terminu zakończenia. Jest to związane z warunkami umowy lokaty, które zazwyczaj określają utratę odsetek przy przedwczesnym zakończeniu. Dlatego przed podjęciem decyzji o wcześniejszym zamknięciu lokaty krótkoterminowej zaleca się dokładne zapoznanie się z warunkami umowy oraz przemyślenie tej decyzji.

 • Czy lokata krótkoterminowa jest bezpieczna?

Lokata krótkoterminowa jest uznawana za bezpieczny instrument finansowy. Wysoki poziom bezpieczeństwa lokat wynika z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który zapewnia ochronę kapitału lokacyjnego. Jest to skuteczna forma oszczędzania, która minimalizuje ryzyko utraty środków. Ponadto, lokata krótkoterminowa zazwyczaj oferuje niższe oprocentowanie niż lokata długoterminowa, co może być korzystne dla osób szukających stabilności finansowej. Wybór między lokatą krótko- i długoterminową zależy od potrzeb i celów finansowych klienta, przy czym krótkoterminowa może być atrakcyjna dla tych, którzy chcą „przechować” kapitał na krótki okres czasu. Jednakże przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i przemyśleć swoje cele oszczędnościowe.

Źródła:

 1. https://chwilowo.pl/wiedza/lokata-dlugo-czy-krotkoterminowa-ktora-okaze-sie-lepszym-
  wyborem/#:~:text=Pami%C4%99taj%20o%20tym%2C%20%C5%BCe%20zyski,lokaty
  %20%E2%80%93%20procentuje%20finalnie%20mniejszym%20zyskiem
  .
 2. https://www.totalmoney.pl/artykuly/123847,lokaty,lokaty-dlugoterminowe—na-jaki-okres,1,1
 3. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/co-to-jest-lokata/#:~:text=to%20jest%
  20lokata%3F-,Lokata%20bankowa%20to%20rodzaj%20umowy%20z%20bankiem%2C
  %20na%20podstawie%20kt%C3%B3rej,pieni%C4%85dze%20powi%C4%99kszone%20
  o%20wysoko%C5%9B%C4%87%20odsetek.
 4. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/lokata-konto-oszczednosciowe-lepiej-odkladac-zaskorniaki/