Lokata krótkoterminowa – co ją wyróżnia? Kiedy warto ją założyć?

Lokata krótko- czy długoterminowa? To pytanie, które często zadają sobie osoby chcące pomnożyć swoje oszczędności. Chcąc ulokować zgromadzony kapitał na lokacie, można wybierać pomiędzy lokatą krótko- oraz długoterminową. Czym jest lokata i gdzie lepiej ulokować swoje oszczędności – na lokacie krótkoterminowej czy długoterminowej?

Czym jest lokata?

Lokata to swego rodzaju umowa zawierana między klientem a bankiem. Na jej mocy klient powierza bankowi określoną w umowie kwotę pieniędzy na dany okres. Po upływie tego czasu bank zwraca pieniądze klientowi, dodając do tej kwoty wysokość odsetek naliczonych przez ten okres. Można zatem powiedzieć, że lokata to odwrócona pożyczka – bank pożycza pieniądze od klienta. Zaletą lokat jest wysoki poziom bezpieczeństwa – jest to bowiem jeden z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych. Wypłata środków jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak cały zamysł takiego rozwiązania oscyluje raczej wokół ochrony kapitału, aniżeli faktycznego zysku.

Lokata krótkoterminowa czy długoterminowa?

Jednym z rodzajów lokat jest lokata terminowa. Jest to rozwiązanie polegające na zamrożeniu pieniędzy z góry na określony czas, co oznacza, że przez umówiony okres właściciel pieniędzy nie może aktywnie z nich korzystać. W zamian bank wypłaca mu odsetki w określonym w umowie wymiarze. Co w sytuacji, gdy właściciel pieniędzy chce zamknąć lokatę przed czasem? Wyjęcie całej sumy jest możliwe, trzeba jednak wiedzieć, że nie zajdzie wówczas kapitalizacja odsetek – szybsze zamknięcie lokaty skutkować będzie całkowitą lub częściową utratą wypracowanych odsetek.

Wybierając lokatę, warto zastanowić się, czy lepszym rozwiązaniem będzie lokata krótkoterminowa, czy długoterminowa. Lokaty krótkoterminowe mogą być otwarte np. na 1, 3 lub 6 miesięcy. Długoterminowe – zwykle na 12 miesięcy, ale też na 2, 3, 4 czy nawet 5 lat. Podczas wyboru lokaty warto zwrócić uwagę także na jej oprocentowanie. Obecnie może to być od 1 do ok. 7% w skali roku, oprocentowanie jest jednak uzależnione także od okresu, na jaki otwierana jest lokata. Z reguły lokaty otwarte na krótszy czas mają niższe oprocentowanie niż lokaty długoterminowe. Lokata krótkoterminowa może okazać się dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą przez niedługi okres „przechować” swój kapitał, ale nie ograniczać sobie drogi do ewentualnego zamknięcia lokaty w niedługim czasie. Dotyczy to szczególnie większych kwot, które zdeponować można na jednej lub kilku lokatach i w ten sposób dodatkowo zyskać. Lokata długoterminowa sprawdzi się wtedy, gdy właściciel kapitału nie planuje w najbliższym czasie inwestycji i chce w bezpieczny sposób zdeponować oszczędności.

Lokata krótkoterminowa – ryzyko inwestycyjne

Chociaż lokaty terminowe nie stanowią skutecznego sposobu na znaczne pomnożenie swoich oszczędności, są jednym z produktów finansowych związanych z bardzo niewielkim ryzykiem inwestycyjnym. Dotyczy to szczególnie lokat krótkoterminowych i oznacza, że możliwe jest wcześniejsze określenie, jaki zysk przyniesie założenie danej lokaty, jasne są też konsekwencje w przypadku wcześniejszego zamknięcia lokaty. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku lokat długoterminowych z oprocentowaniem zmiennym. Jest ono bowiem uzależnione od wysokości stóp procentowych NBP. Ponieważ stopy te zmieniają się, przewidzenie faktycznego zysku z danej lokaty jest praktycznie niemożliwe w przeciwieństwie do lokaty z oprocentowaniem stałym. Przed założeniem lokaty warto pamiętać, że najatrakcyjniejsze oferty banki kierują do nowych klientów, dlatego warto skonfrontować ofertę banku, którego jest się stałym klientem, z ofertą innej instytucji.

Źródła:

 1. https://chwilowo.pl/wiedza/lokata-dlugo-czy-krotkoterminowa-ktora-okaze-sie-lepszym-
  wyborem/#:~:text=Pami%C4%99taj%20o%20tym%2C%20%C5%BCe%20zyski,lokaty
  %20%E2%80%93%20procentuje%20finalnie%20mniejszym%20zyskiem
  .
 2. https://www.totalmoney.pl/artykuly/123847,lokaty,lokaty-dlugoterminowe—na-jaki-okres,1,1
 3. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/co-to-jest-lokata/#:~:text=to%20jest%
  20lokata%3F-,Lokata%20bankowa%20to%20rodzaj%20umowy%20z%20bankiem%2C
  %20na%20podstawie%20kt%C3%B3rej,pieni%C4%85dze%20powi%C4%99kszone%20
  o%20wysoko%C5%9B%C4%87%20odsetek.
 4. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/lokata-konto-oszczednosciowe-lepiej-odkladac-zaskorniaki/