Lokata długoterminowa – na czym polega? Kiedy warto ją założyć?

Chcąc zrobić pożytek z oszczędności, często zadajemy sobie pytanie – lepiej zainwestować czy ulokować pieniądze na lokacie? Nieprzemyślane inwestycje mogą spowodować więcej szkody niż pożytku, natomiast lokata ma wiele korzyści i jest stosunkowo bezpiecznym rozwiązaniem. Na czym polega lokata długoterminowa, czym różni się od lokaty krótkoterminowej i w jakich przypadkach warto z niej skorzystać?

Lokata – na czym polega to rozwiązanie?

Lokata to nic innego jak odwrócona pożyczka. Odwrócona, bo to bank w pewnym sensie pożycza pieniądze od klienta na dany okres, w zamian proponując mu wypłatę odsetek. Tego typu umowa określa wysokość oprocentowania oraz czas, na jaki zostaje założona lokata. Najpopularniejszymi typami lokat są lokata długoterminowa oraz krótkoterminowa. Lokaty terminowe stanowią jedne z najbezpieczniejszych dostępnych narzędzi finansowych – właściciel pieniędzy nic nie traci, zakładając lokatę, a może jedynie zyskać. Rozwiązanie to polega na zamrożeniu pieniędzy na określony w umowie okres, co oznacza, że pomimo bycia właścicielem danych środków nie można z nich korzystać. Lokatę można jednak zamknąć przed określonym w umowie czasem, jednak wówczas do wpłaconej kwoty nie są doliczane należne odsetki. Wypłata środków jest jednak zabezpieczona i gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W wielu przypadkach jednak lokata posłuży raczej bezpiecznemu „przechowaniu” kapitału niż faktycznemu pomnożeniu majątku.

Lokata długoterminowa a krótkoterminowa – na którą się zdecydować?

Wybór lokaty powinien być podyktowany indywidualną sytuacją klienta, jego oczekiwaniami, a także planami związanymi z inwestycjami i posiadanymi oszczędnościami. Ważnym warunkiem jest także oprocentowanie. Zwykle wynosić ono będzie od 1 do 7% w skali rocznej, jednak proponowany procent odsetek uzależniony jest od wielu różnych czynników, takich jak sytuacja gospodarcza w kraju, a także rodzaj oferty banku. Warto wziąć pod uwagę, że aby pozyskać nowych klientów, banki często przygotowują atrakcyjniejszą ofertę dla osób chętnych powierzyć swoje pieniądze danej instytucji. Przed otwarciem lokaty warto porównać zatem oferty kilku różnych banków, bowiem niektóre z nich do otwarcia lokaty mogą wymagać również otwarcia rachunku bankowego, co może wiązać się z pewnymi kosztami, zwłaszcza jeśli klient posiada rachunek w innym banku, z którego aktywnie korzysta.

Lokata długoterminowa będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które w najbliższym czasie nie planują inwestycji ani dużych wydatków, na które miałyby zostać przeznaczone pieniądze wpłacone na lokatę. Lokata długoterminowa może zostać otwarta np. na rok, 2, 3, 4, a nawet na 5 lat. Warto wspomnieć, że lokaty długoterminowe mogą być objęte oprocentowaniem stałym lub zmiennym. Przy oprocentowaniu stałym można z łatwością przewidzieć zysk z lokaty, jednak przy zmiennym – będzie to o tyle kłopotliwe, że oprocentowanie takiej lokaty uzależnione jest od stóp procentowych NBP. Ponieważ wciąż się one zmieniają, nie można dokładnie określić wysokości odsetek na moment zamknięcia lokaty.

Jeśli zaś chodzi o lokaty krótkoterminowe, zwykle mają one niższe oprocentowanie niż lokaty długoterminowe. Najczęściej otwierane są na 1, 3 lub 6 miesięcy, jednak poszczególne banki mogą oferować również inne okresy. Lokata krótkoterminowa będzie dobrym wyjściem dla wszystkich tych, którzy chcą zdeponować swoje oszczędności, ale tym samym nie odbierać sobie możliwości korzystania z nich – krótszy okres lokaty pozwoli szybciej „odmrozić” dane środki i ponownie z nich korzystać lub zmienić lokatę na korzystniejszą, jeśli np. zmieni się sytuacja gospodarcza w kraju.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 • Co to jest lokata długoterminowa i jakie są jej główne cechy?

Lokata długoterminowa to forma oszczędzania, która polega na zamrożeniu środków przez dłuższy czas, zazwyczaj od roku do kilku lat, w zamian za obietnicę uzyskania odsetek. Główne cechy lokaty długoterminowej to dłuższy okres trwania, zabezpieczenie środków oraz możliwość uzyskania wyższego oprocentowania. Lokata długoterminowa jest polecana dla osób, które nie planują krótkoterminowych inwestycji i chcą bezpiecznie pomnażać swoje oszczędności. Może być objęta oprocentowaniem stałym lub zmiennym, przy czym oprocentowanie zmienne zależy od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

 • Kiedy warto zdecydować się na lokatę długoterminową zamiast na krótkoterminową?

Warto zdecydować się na lokatę długoterminową zamiast na krótkoterminową, gdy nie planujemy korzystać z oszczędności przez dłuższy czas i nie mamy potrzeby dostępu do środków w najbliższej przyszłości. Lokata długoterminowa, trwająca zazwyczaj od roku do kilku lat, oferuje stabilność i przewidywalność zysków, co jest korzystne dla osób, które chcą bezpiecznie pomnażać swoje oszczędności. Ponadto, lokata długoterminowa może zapewnić wyższe oprocentowanie niż krótkoterminowa, co przekłada się na większe korzyści finansowe w dłuższej perspektywie czasowej. Jeśli nie planujemy inwestycji ani dużych wydatków w najbliższej przyszłości, lokata długoterminowa może być skutecznym sposobem na zabezpieczenie i pomnażanie naszych środków.

 • Jakie są różnice między oprocentowaniem stałym a zmiennym w lokatach długoterminowych?

Oprocentowanie stałe w lokatach długoterminowych jest niezmienne przez cały okres trwania umowy, co daje klientowi pewność co do przewidywalności wysokości odsetek, podczas gdy oprocentowanie zmienne może ulegać zmianom w zależności od stóp procentowych NBP. Lokaty długoterminowe z oprocentowaniem stałym są bardziej przewidywalne, co może być korzystne dla osób preferujących stabilność i pewność co do wysokości zysku, natomiast lokaty z oprocentowaniem zmiennym mogą przynosić większe zyski w przypadku wzrostu stóp procentowych, ale także większe ryzyko w przypadku ich spadku. Oprocentowanie stałe pozwala klientowi łatwiej przewidzieć zysk z lokaty, co jest korzystne dla osób preferujących stabilność finansową, natomiast oprocentowanie zmienne może być bardziej atrakcyjne dla tych, którzy chcą skorzystać z ewentualnego wzrostu stóp procentowych.

 • Czy można wcześniej zamknąć lokatę długoterminową i jakie są tego konsekwencje?

Tak, lokatę długoterminową można wcześniej zamknąć, ale zazwyczaj wiąże się to z konsekwencjami, takimi jak utrata części lub wszystkich naliczonych odsetek. W przypadku wcześniejszego zamknięcia lokaty, bank może odliczyć odsetki, które nie zostały jeszcze naliczone lub doliczyć dodatkowe opłaty, co obniży ostateczną kwotę do wypłaty. Istnieje także ryzyko, że bank nie zezwoli na wcześniejsze zamknięcie lokaty lub może wymagać uregulowania dodatkowych opłat za naruszenie warunków umowy. Przed podjęciem decyzji o wcześniejszym zamknięciu lokaty długoterminowej, zawsze warto dokładnie sprawdzić warunki umowy oraz skonsultować się z bankiem, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Zmiana oprocentowania lokat długoterminowych w trakcie trwania umowy może być spowodowana zmianami stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP), które wpływają na warunki oferowane przez banki. Ponadto, sytuacja gospodarcza kraju i zmiany na rynkach finansowych mogą również skłaniać banki do dostosowania oprocentowania lokat. Oferowane przez banki promocje oraz konkurencja na rynku finansowym mogą zmusić banki do zmiany oprocentowania, aby przyciągnąć nowych klientów lub zachować obecnych. Istnieje także możliwość zmiany oprocentowania zmiennego lokaty długoterminowej zgodnie ze zmianami stóp procentowych, co może wpłynąć na wysokość odsetek w trakcie trwania umowy. Jednak oprocentowanie stałe daje pewność co do zysku, a zmiany w oprocentowaniu zmiennym mogą być trudne do przewidzenia, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze lokaty długoterminowej.

Źródła:

 1. https://chwilowo.pl/wiedza/lokata-dlugo-czy-krotkoterminowa-ktora-okaze-sie-lepszym-
  wyborem/#:~:text=Pami%C4%99taj%20o%20tym%2C%20%C5%BCe%20zyski,lokaty
  %20%E2%80%93%20procentuje%20finalnie%20mniejszym%20zyskiem
  .
 2. https://www.totalmoney.pl/artykuly/123847,lokaty,lokaty-dlugoterminowe—na-jaki-okres,1,1
 3. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/co-to-jest-lokata/#:~:text=to%20jest%20
  lokata%3F-,Lokata%20bankowa%20to%20rodzaj%20umowy%20z%20bankiem%2C
  %20na%20podstawie%20kt%C3%B3rej,pieni%C4%85dze%20powi%C4%99kszone%
  20o%20wysoko%C5%9B%C4%87%20odsetek.
 4. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/lokata-konto-oszczednosciowe-lepiej-odkladac-zaskorniaki/
 5. https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/oszczedzanie/co-to-jest-lokata-dlugoterminowa/3kb939z