Jakie czynniki wpływają na oprocentowanie lokat bankowych?

Co to takiego lokata bankowa i na jakiej zasadzie działa? W jaki sposób oprocentowanie z lokaty wpływa na realny zysk oraz co decyduje o faktycznej wysokości oprocentowania? Sprawdź, co musisz wiedzieć o lokatach bankowych i ich oprocentowaniu.

Czym są lokaty bankowe?

Lokaty bankowe powszechnie uchodzą za bezpieczny i skuteczny sposób na pomnażanie swoich oszczędności. Czym jednak są w rzeczywistości? Otóż to specyficzny rodzaj umowy z bankiem, na mocy której powierzasz instytucji daną sumę pieniężną na określony czas. Po zakończeniu trwania umowy bank oddaje ci środki finansowe, które są powiększone o wysokość odsetek. W pewnym sensie jest to zatem odwrotna pożyczka – bo to nie ty pożyczasz pieniądze od banku, tylko bank od ciebie, a do tego oddaje ci kwotę wzbogaconą o odsetki. A z czego wynika pogląd o tak dużym bezpieczeństwie lokat bankowych? Powody są w zasadzie dwa. Po pierwsze lokaty nie oferują przesadnie wysokiego oprocentowania – zysk nie jest zatem zbyt duży, chyba że dotyczy wpłaty wysokiego kapitału. Zysk ten natomiast jest pewny, o ile dotrzymasz warunków umowy. Poza tym lokaty bankowe są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości 100 000 euro.

Zależnie od banku do twojej dyspozycji może być wiele typów lokat bankowych – z tym też wiąże się rodzaj czy wysokość oprocentowania. Odsetki najczęściej naliczane są w skali miesięcznej, a sama częstotliwość naliczania odsetek określana jest jako kapitalizacja. Za najpopularniejszą lokatę uważa się lokatę terminową – jak wskazuje nazwa, umowa o taką lokatę jest podpisywana na określony czas. Lokata może być też odnawialna, czyli po zakończeniu jej trwania zostanie automatycznie odnowiona, lub nieodnawialna, czyli po zakończeniu umowy środki zostają w całości wypłacone. Oprócz tego dostępne są takie lokaty jak lokata walutowa, lokata rentierska czy lokata strukturyzowana – wszystko zależy od tego, na który bank się zdecydujesz.

Czym jest oprocentowanie lokaty?

Oprocentowanie lokaty to po prostu miara zysku, jaki dostaniesz w zamian za użyczenie bankowi określonych środków. W tym miejscu warto podkreślić, że banki podają oprocentowanie w skali rocznej niezależnie od tego, jak długo trwać będzie lokata. Na lokacie bankowej możesz spotkać się z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. W tym pierwszym przypadku przez cały okres trwania lokaty oprocentowanie będzie dokładnie takie samo. To komfortowa sytuacja o tyle, że już przy wpłacie depozytu jesteś w stanie dokładnie określić swoje zyski. Ten wybór jest bezpieczniejszy, lecz zazwyczaj kojarzy się z nieco mniejszym zarobkiem. Oprocentowanie zmienne może natomiast ulegać zmianom w różnych okresach czasowych. Najczęściej jest to związane ze zmianami stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski.

Od czego zależy wysokość oprocentowania lokat bankowych?

Aby nieco uprościć, należy wskazać 3 główne powody, które wpływają na wysokość oprocentowania lokat bankowych:

  • wysokość stóp procentowych,
  • sytuacja na rynku międzybankowym,
  • konkurencja między bankami.

Najważniejszym spośród wymienionych czynników jest oczywiście ten pierwszy. Stopy procentowe ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej, która stanowi organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zatem to RPP decyduje, czy stopy będą podnoszone, czy też obniżane. W praktyce to od wysokości stóp procentowych zależy koszt pożyczania pieniędzy na rynku międzybankowym. Jeżeli zatem stopy procentowe są wysokie, wysokie będą też koszty kredytów udzielane przez banki. Jeśli natomiast stopy procentowe spadną, możliwe będzie zaciągnięcie kredytu przy niższych kosztach. Analogicznie wygląda to w przypadku lokat bankowych, choć trzeba przypomnieć, że w ich przypadku „pożyczkodawcą” jest klient. Dlatego przy wysokich stopach procentowych założenie lokaty staje się bardziej atrakcyjne i tym samym pozwala ci na wypracowanie większego zysku. Przy niskich stopach procentowych zmniejsza się także oprocentowanie lokat bankowych, co z kolei przekłada się na mniejsze zyski. Stopy procentowe odwołują się również do sytuacji na rynku międzybankowym. Jeśli bank drogo pożycza pieniądze z innego banku, to musi zapłacić także wysokie odsetki za lokatę otwartą dla klienta. Przy niższych stopach procentowych może te środki pozyskać tanio, co wiąże się z niższym oprocentowaniem.

Nie można też zapomnieć o sytuacji na rynku bankowym oraz konkurencji między bankami. Podobnie jak w każdej innej branży, duża konkurencja wywołuje większą walkę o klienta. Zatem im więcej banków jest w grze i im więcej propozycji lokat jest na rynku, tym większy wybór ma przed sobą potencjalny inwestor. Oczywiste jest zatem, że każdy będzie szukał propozycji najkorzystniejszej dla siebie. Dlatego niektóre banki, chcąc przyciągnąć do siebie nowych klientów, mogą proponować nieco korzystniejsze warunki założenia lokaty niż pozostałe. Często na takie praktyki decydują się nowe banki, które nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji i nie cieszą się tak dużą popularnością. Pamiętaj jednak, że zakładanie lokaty w takich instytucjach może wiązać się z większym ryzykiem niż w przypadku lokaty w renomowanym banku. Zatem podsumowując – lokaty bankowe są znakomitym miejscem na lokowanie swoich oszczędności. Zanim jednak założysz lokatę bankową, warto zaznajomić się z aktualną sytuacją rynkową – czasem korzystniejsze może być odczekanie kilku miesięcy lub wybranie lokaty ze zmiennym oprocentowaniu zamiast stałego bądź odwrotnie.

Źródła:

  1. https://www.totalmoney.pl/artykuly/177449,kredyty,zmiana-stop-procentowych—kiedy–dlaczego-i-co-to-oznacza,1,1
  2. https://rynekinwestycji.pl/wysokosc-oprocentowania-lokat-bankowych/
  3. https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-to-jest-oprocentowanie-lokaty
  4. https://www.bankier.pl/smart/stopy-procentowe-a-oprocentowanie-lokat-czy-warto-ulokowac-pieniadze-w-banku
  5. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/co-to-jest-lokata/
  6. https://www.totalmoney.pl/artykuly/3718,kredyty-hipoteczne,lokata-ze-stalym-czy-zmiennym-oprocentowaniem—na-ktorej-wiecej-zarobisz,1,1