Czym jest lokata dynamiczna?

Lokata to powszechnie znany produkt oszczędnościowy, który ma wiele odmian decydujących o tym, w jaki sposób rozliczane są środki z depozytu. Jedną z nich jest lokata dynamiczna.

Ten rodzaj depozytu, choć cieszy się dużą popularnością, nadal rodzi wiele wątpliwości wśród osób nieposiadających wystarczającej wiedzy na temat produktów oszczędnościowych. To dlatego warto zapoznać się z warunkami tejże lokaty oraz skorzystać z możliwości, jaką daje w zakresie porównań internet.

Lokata dynamiczna – definicja

Lokata dynamiczna to produkt bankowy, który pozwala na proste oszczędzanie przy użyciu zdeponowanych na niej środków. By ją założyć, wystarczy skorzystać z konta online lub skontaktować się telefonicznie z pracownikiem banku. W odróżnieniu od klasycznej lokaty różni się ona istotnymi szczegółami. Po pierwsze, jej oprocentowanie jest zmienne. Zmiany w tym zakresie następują często co miesiąc. Po drugie środki, które się deponuje na takiej lokacie, można wypłacić w dowolnym momencie, bez ryzyka, że utraci się już wypracowane odsetki. Zdarza się jednak, że banki stosują alternatywne stawki oprocentowania przy wcześniejszym zerwaniu umowy. Pod tym kątem ten produkt jest zatem nieco podobny do rachunku oszczędnościowego.

Oprocentowanie lokaty dynamicznej – od czego zależy?

Oprocentowanie lokaty dynamicznej może się różnić, w zależności od propozycji konkretnego banku. Oprócz kwestii konkurencji wpływa na nie jednak inny, istotny czynnik. Otóż to, jak dużą kwotę odsetek uda się uzyskać od banku za depozyt na lokacie dynamicznej, zależy od stopy referencyjnej NBP. Jej wysokość wynika z bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Bank Centralny podnosi stopy procentowe, wówczas, gdy mamy do czynienia z inflacją. Ich wzrost przekłada się z kolei na wysokość oprocentowania proponowanego przez banki komercyjne. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że działanie w drugą stronę spowoduje obniżenie zysków z lokat.

Lokata dynamiczna progresywna – szczególny rodzaj depozytu

Szczególnym rodzajem depozytu proponowanego przez banki jest lokata dynamiczna progresywna. Czym ona się wyróżnia? W jej przypadku oprocentowanie rośnie z każdym kolejnym miesiącem powierzenia bankowi środków. Oznacza to, że w pierwszych miesiącach jest ono stosunkowo niskie, by w dłuższej perspektywie mogło przynieść większe zyski. Ta odmiana lokaty dynamicznej ma stanowić zachętę do jak najdłuższego oszczędzania.

Co niezwykle ważne, odsetki wypłacane w ramach lokaty progresywnej są najczęściej na koniec okresu jej trwania, ale zdarza się również, że bank, który ją proponuje, zapewnia kapitalizację miesięczną. To korzystne rozwiązanie, gdyż co miesiąc odsetki mogą być naliczane od coraz wyższej kwoty. Ponadto banki mogą określać minimalny okres depozytu przy lokacie dynamicznej progresywnej. Zwykle jest to około 500-1000 złotych, ale zdarza się również, że jest ona dostępna dla klienta premium, który jest w stanie zdeponować jednorazowo nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Lokata dynamiczna – czy warto?

Czy warto założyć lokatę dynamiczną? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Lokata lokacie nierówna i może się zdarzyć, że dany produkt nie spełni naszych oczekiwań pod kątem potencjalnych zysków. Aby wybrać najlepszą w danym momencie propozycję lokaty dynamicznej, wystarczy skorzystać z porównywarek online. Sprawdzenie dostępnych propozycji banku pozwoli na wybór takiej, która najlepiej spełni oczekiwania. Jak najwyższa, efektywna stopa procentowa wygeneruje oczekiwane zyski z oszczędności, które będzie można przeznaczyć na długo planowane wydatki. Dobrze dobrana lokata to zatem produkt godny uwagi, który pozwoli na przetrwanie okresu wysokiej inflacji, gdzie środki pieniężne pozostawione na klasycznym ROR-ze lub w przysłowiowe skarpecie bardzo szybko tracą na swojej wartości.

Czy lokata dynamiczna daje większe zyski niż tradycyjna?

Odpowiedź na pytanie, czy lokata dynamiczna w tym samym okresie daje większe zyski niż tradycyjna jej odmiana, nie jest jednoznaczne. Wszystko zależy bowiem od indywidualnych warunków banku. Dopiero zestawienie kilku z nich ze sobą pozwoli na wybranie rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze. Osobno należy podchodzić do lokat progresywnych. Ze względu na to, że ich oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, wyliczenie zysku w postaci odsetek może być skomplikowane. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy konsultanta bankowego, który przy pomocy określonych wzorów będzie w stanie precyzyjnie wskazać wysokość zysku po potrąceniu podatku Belki od zysków kapitałowych.

Na jak długi okres może być zawarta lokata dynamiczna?

Lokata dynamiczna to produkt, który – tak samo jak klasyczna odmiana lokaty – ma różne okresy rozliczeniowe. Dla klientów, którzy nie mają dużej skłonności do ryzyka i większej kwoty środków do zainwestowania, najlepszym rozwiązaniem będą lokaty dynamiczne 3-miesięczne, 4-miesięczne lub 6-miesięczne. Zdarza się jednak, że bank proponuje lokaty tego typu z okresem trwania 12 miesięcy. Analizując produkty banków na porównywarkach online, warto zwrócić na to uwagę, by wybrać rozwiązanie, które będzie najlepiej dopasowane do potrzeb w związku z bieżącą sytuacją finansową. Dzięki temu, szczególnie teraz, w okresie utrzymywania się wysokiej inflacji, będzie możliwe dobre gospodarowanie zgromadzonymi oszczędnościami tak, by szybko reagować na różne sytuacje, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Nieprzewidziane wydatki, na które należy szybko wygospodarować środki, nie są bowiem czymś wyjątkowym.

 

Źródła:

  • https://www.totalmoney.pl/artykuly/144312,lokaty,lokaty-dynamiczne—czy-to-sie-oplaca,1,1
  • https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-to-jest-lokata-dynamiczna

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czym charakteryzuje się lokata dynamiczna?

Lokata dynamiczna charakteryzuje się zmiennym oprocentowaniem. Jest ono inne każdego miesiąca. W większości przypadków możliwa jest wypłata środków w dowolnym momencie, bez utraty odsetek, jednak czasem bank zmienia w takiej sytuacji stawki oprocentowania.

Co wpływa na oprocentowanie lokaty dynamicznej?

Oprocentowanie lokaty dynamicznej może być różne w różnych bankach. Przede wszystkim jednak wpływa na nie wysokość stopy referencyjnej NBP – im ona wyższa, tym wyższe oprocentowanie lokaty dynamicznej w danym miesiącu.

Czym wyróżnia się lokata dynamiczna progresywna?

Lokata dynamiczna progresywna to szczególna odmiana lokaty dynamicznej. Tu oprocentowanie także jest zmienne, ale jednocześnie rośnie wraz z długością trwania depozytu. W ten sposób bank zachęca do dłuższego oszczędzania.

Czy lokata dynamiczna daje większe zyski niż tradycyjna?

Zyski z lokaty dynamicznej zależą od wysokości stopy referencyjnej ustalanej przez NBP. Jeśli będzie ona wysoka – odsetki także będą wysokie. Wtedy zapewne lokata dynamiczna da większe zyski od tradycyjnej. Jednak możliwy jest też odwrotny scenariusz – przy spadku stóp procentowych spadną także odsetki i inwestycja może okazać się mniej korzystna.

Na jak długo zakłada się lokatę dynamiczną?

Lokata dynamiczna ma różne okresy rozliczeniowe. W większości banków dostępne są lokaty 3-, 4-, 6- i 12-miesięczne. Ponieważ założenie lokaty dynamicznej wiąże się z zamrożeniem danej sumy pieniędzy, należy to wziąć od uwagę, wybierając długość jej trwania.