Co warto wiedzieć na temat lokaty progresywnej?

Oferta banków dotycząca lokat terminowych jest bardzo bogata. Jednym z dostępnych na chwilę obecna rodzajem lokat jest lokata progresywna. Jakie są jej cechy charakterystyczne? Czy jest to oferta na tyle opłacalna, aby warto ją było założyć?

Lokatę progresywną możemy założyć przynajmniej na okres kilku miesięcy. Chociaż banki dopuszczają założenie je na okres o wiele dłuższy. Jej oprocentowanie ulega zwiększeniu z miesiąca na miesiąc. Im dłużej więc będziemy trzymali na niej pieniądze, tym więcej powinniśmy na niej zarobić. W początkowym okresie trwania lokaty progresywnej banki proponują stosunkowo niskie oprocentowanie. Z reguły wynosi ono 2, czasem 3 procent. Ale już pod koniec jej trwania może ono wynieść 8, a w niektórych bankach nawet 10 procent.

Kapitalizacja odsetek, czyli ich dopisywanie do początkowego kapitału wygląda bardzo różnie. Jedne banki dopisują odsetki po upływie miesiąca, w innych odbywa się to raz na kwartał lub na koniec obowiązywania umowy. Najmniej korzystną opcją jest ta ostatnia. Warunki, na jakich można wypłacić pieniądze z lokaty są różne w poszczególnych bankach W jednych wypłata środków nie wiąże się z utratą odsetek, w innych już tak. Wcześniejsza wypłata środków z lokaty nie jest jednak opłacalna, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż oprocentowanie będzie rosło, im dłużej będzie ona trwała.

Atutem lokaty progresywnej jest możliwość dopłacania na nią środków w trakcie jej trwania. Ale wysokość kwot, które można dopłacić jest ograniczona. Banki bardzo ściśle ujmują to w zawieranej z klientem umowie. Pamiętajmy jednak, że możliwość dokonywania kolejnych wpłat dopuszczają tylko niektóre banki. Dlatego, jeżeli zależy nam na tym, aby móc dopłacić pieniądze na lokatę, powinniśmy wcześniej odwiedzić kilka banków, aby dopytać o taką możliwość. Kolejną zaletą lokaty progresywnej jest wysokość minimalnej kwoty, którą można na nią wpłacić. Nie trzeba dysponować dużymi oszczędnościami, aby możliwe stało się jej założenie. Banki ustaliły tę kwotę na poziomie od 500 do 1000 złotych.