Najczęściej zadawane pytania o lokaty bankowe

Terminowe lokaty bankowe należą do najbardziej popularnych produktów, które oferują banki. Są one zakładane bardzo często, mimo to wiele osób ma wiele wątpliwości z nimi związanych. Jakie pytania zadawane są najczęściej?

Jaką wybrać lokatę: z oprocentowaniem stałym, czy zmiennym?

Z reguły większość klientów decyduje się na wybór lokaty ze stałym oprocentowaniem. Lokata z oprocentowaniem stałym daje klientom możliwość wyliczenia już w chwili jej zakładania, ile mogą na niej zarobić, kiedy wygaśnie jej termin. Na wysokość tego oprocentowania nie będą miały wpływu obniżki lub podwyżki stóp procentowych dokonane przez NBP. Z reguły lokaty krótkoterminowe mają oprocentowanie stałe. Oprocentowanie zmienne jest zazwyczaj przypisane tylko do lokat długoterminowych. Tutaj w chwili zakładania lokaty nie da się wyliczyć, jaki przyniesie ona zysk. Wszystko bowiem zależy od tego, czy w czasie jej trwania Narodowy Bank Polski zadecyduje o podwyższeniu, czy też o obniżeniu stóp procentowych.

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Wiele osób ma wątpliwości związane z bezpieczeństwem ulokowanych na lokacie pieniędzy. Obawy tych osób są jednak nie uzasadnione. Środki, które umieszczamy na lokatach są objęte gwarancjami udzielanymi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W chwili, kiedy bank utraci płynność finansową, pieniądze zwróci klientom BFG. Właściciele lokat, którzy umieścili na nich kwoty odpowiadające równowartości stu tysięcy euro otrzymają swoje pieniądze w całości.

Czy muszę zapłacić podatek?

Tak, w chwili wygaśnięcia zawartej z bankiem umowy na lokatę terminową mamy obowiązek odprowadzić podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. Podatek w wysokości 19 procent zostanie odliczony od zysku, czyli od naliczonych nam przez bank odsetek. Formalności z tym związane wykonuje bank. Oznacza to, że nie musimy składać wizyty w urzędzie skarbowym.

Czy mogę umowę wypowiedzieć wcześniej?

Każdy posiadacz lokaty ma do tego pełne prawo. Ale wcześniejsze wypowiedzenie umowy oznacza utratę odsetek.