Jakie są cechy charakterystyczne lokaty inwestycyjnej?

Osoby, które chcą bezpiecznie ulokować swoje oszczędności na lokacie bankowej mają dzisiaj do wyboru różnego rodzaju lokaty różniące się między sobą wieloma cechami. Wśród nich są między innymi dość specyficzne lokaty inwestycyjne. Na czym polega ta lokata? Kto ją może założyć?

Lokata inwestycyjna może przynieść nam duże zyski. Od innych rodzajów lokat bankowych wyróżnia się jednak tym, że pieniądze zdeponowane przez nas na lokacie zostaną podzielone na dwie, niekoniecznie równe, części. Jedna z nich zostanie złożona na koncie bankowym. Będzie ona oprocentowana według stałej stopy procentowej. Na zysk, który przyniesie ta część lokaty nie będzie miało wpływu, jak kształtuje się sytuacja na giełdzie papierów wartościowych. Druga część pieniędzy zostanie zainwestowana na giełdzie papierów wartościowych. O tym więc, czy na tej części lokaty zarobimy zadecyduje sytuacja na giełdzie.

Na lokacie inwestycyjnej można zarobić o wiele więcej niż na zwykłej lokacie terminowej. Inwestowaniem powierzonych pieniędzy zajmują się specjaliści zatrudnieni przez bank. To, jak dużo na lokacie inwestycyjnej zarobimy zależy więc od trafności podejmowanych przez nich decyzji. Może się bowiem okazać, że na skutek nietrafionych decyzji na lokacie inwestycyjnej zarobimy bardzo niewiele. Może też okazać się, że nie przyniesie ona nam żadnego zysku. Oczywiście poza zyskiem z tej części środków, które zostały umieszczone na koncie bankowym. Sytuacje, kiedy lokata inwestycyjna nie przynosi żadnych zysków niemal się nie zdarzają. Z reguły decyzje podejmowane w sprawie inwestowania w dostępne na giełdzie papierów wartościowych przez bankowych specjalistów są właściwe.

Jak już wspomnieliśmy, lokata inwestycyjna jest oprocentowana. Wysokość jej oprocentowania zależy jednak od tego, jaką część pieniędzy zdecydujemy się inwestować na giełdzie. Jeżeli zależeć nam będzie na mniejszym zysku z giełdy, tym wyższe oprocentowanie lokaty bank może nam zaproponować. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety.