Jakie rodzaje lokat oferują banki?

W każdym z banków działających w naszym kraju klienci mają do wyboru szeroką ofertę różnorodnych produktów. Do tych, które są bardzo popularne należą lokaty terminowe. Każdy bank ma w ofercie przynajmniej kilka rodzajów lokat. Każda z nich jest oprocentowana. Jaką lokate możemy wybrać?

Wśród lokat terminowych do wyboru mamy:

lokaty standardowe;

inwestycyjne;

nocne;

dynamiczne;

e-lokaty.

Każda z tych lokat ma inne cechy charakterystyczne. Wszystkie mają też jedną cechę wspólną: niezależnie od rodzaju wybranej lokaty możemy być spokojni o bezpieczeństwo zgromadzonych na niej pieniędzy.

Lokata standardowa

To produkt najbardziej podstawowy i jednocześnie uniwersalny. Taką lokatę mogą założyć praktycznie wszyscy, gdyż banki w ich przypadku nie wymagają wysokiego wkładu minimalnego. Wiele banków umożliwia założenie lokaty standardowej od kwoty pięciuset złotych. Z reguły jednak kwota ta wynosi tysiąc złotych. Klienci mają możliwość wybrania czasu jej trwania, nie może on być jednak dłuższy niż 12 miesięcy. Po upływie tego okresu lokata nie jest odnawiana.

Lokata inwestycyjna

Dostępna raczej dla klientów z dużymi oszczędnościami. Założenie lokaty inwestycyjnej wiąże się z zainwestowaniem części pieniędzy na giełdzie papierów wartościowych. Nie robi tego jednak tego posiadacz lokaty, ale w jego imieniu czynią to bankowi specjaliści. Na lokacie inwestycyjnej można zarobić albo bardzo dużo, albo bardzo mało. Zależy to między innymi od sytuacji na giełdzie.

Lokata nocna

Najbardziej nietypowa wśród lokat bankowych. Adresowana do klientów, którzy dysponują sporym kapitałem. Minimalny, wymagany przez banki wkład to kwota od 50 000 do 100 000 złotych. Rzadko można znaleźć bank, w którym wkład minimalny jest ustalany w kwocie niższej niż 50 000 złotych.

Lokata dynamiczna

Decydując się na ten rodzaj lokaty zachowujemy częściową kontrolę nad pieniędzmi. Możemy je bowiem w dowolnej chwili wypłacić nie tracąc odsetek wynikających z jej oprocentowania. Wraz z upływem czasu wysokość oprocentowania jest bardzo często podwyższana.