Czym jest terminowa lokata bankowa?

Lokata terminowa jest rodzajem umowy, którą zawiera bank i klient, a która dotyczy ulokowania przez klienta posiadanych przez niego oszczędności w depozycie bankowym na ściśle określony czas. Bank zawierając umowę na otwarcie lokaty zobowiązuje się, że po wygaśnięciu terminu, na który została zawarta umowa wypłaci klientowi wpłacony przez niego kapitał plus odsetki od niego.

Jak długość umowy wpływa na zysk z lokaty?

Zysk z lokaty zależy nie tylko od wysokości jej oprocentowania. W tym przypadku oczywiste jest, że wyższy zysk przynoszą lokaty z wyższym oprocentowaniem. Ale w bardzo wielu przypadkach wysokość tego oprocentowania rośnie wraz z czasem jej trwania. Im okres trwania lokaty jest dłuższy, tym jej oprocentowanie jest większe. Obecnie jednak banki zmieniają swoją praktykę dotyczącą oprocentowania lokat. Okazuje się, że w wielu z nich bardziej opłacalne są lokaty krótko-, a nie długoterminowe. Przed zawarciem umowy warto więc przyjrzeć się, jakie jest oprocentowanie jednych i drugich lokat.

Jaką lokatę wybrać: krótko-, czy długoterminową?

Wybór czasu trwania lokaty wpłynie nie tylko na wysokość oprocentowania. Musimy pamiętać, że w czasie trwania lokaty nie będziemy mieli dostępu do zgromadzonych na niej pieniędzy. To, czy założymy lokatę dwumiesięczną, czy roczną zależy więc od tego, czy możemy sobie pozwolić na dłuższe zamrożenie pieniędzy na lokacie. Oczywiście, nawet roczną lokatę możemy zlikwidować wcześniej, ale wtedy bank nie wypłaci nam części lub nawet wszystkich odsetek od kapitału.

Co oznacza termin: kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek oznacza częstotliwość, z jaką bank dopisuje odsetki do powierzonego mu przez klienta kapitału. W przypadku częstej kapitalizacji odsetek na lokacie zarobimy więcej. Poprzez częste dopisywanie odsetek rośnie suma kapitału, od której są one naliczane. To dlatego na lokacie z częstą kapitalizacją odsetek można zarobić więcej niż na lokacie, do której odsetki dopisywane są w dniu, kiedy wygasa zawarta z bankiem umowa.